Avaluació i acreditació de competències 2020

Es preveu que durant l’any 2020 es porti a terme en diversos Instituts que depenen del Departament d’Educació un nou procés d’avaluació i acreditació de les competències professionals per atendre 900 persones.

S’hi podran presentar les persones que vulguin obtenir una acreditació oficial i disposin dels requisits d’experiència professional i/o de formació no formal en diferents àmbits.

 • Per més informació sobre els àmbits a avaluar i a acreditar clica aquí
 • Titulacions que condueixen a l’habilitació per exercir professions regulades, clica aquí

Pel que fa a l’Àmbit d’Acció social es convoquen 30 places. S’hi poden presentar les persones que disposin dels requisits d’experiència professional i/o formació no formal previstos en la convocatòria.

S’adreça a personal que treballa en gestionar i actuar en intervencions de promoció d’igualtat de tracte i d’oportunitats i dinamitzar l’àmbit comunitari, aplicant estratègies per a la prevenció de situacions de desigualtat o per a la resolució de conflictes entre persones, per afavorir la participació ciutadana en la comunitat.

La persona aspirant tindrà l’opció d’avaluar una o més unitats de competències en les llengües següents, que haurà de seleccionar en el moment de la preinscripció com a una opció de l’àmbit: alemany, amazic, anglès, àrab, danès, francès, italià, portuguès, punjabi, rus i xinès.

Tota la informació la trobareu disponible al web d’avaluació i acreditació de competències professionals: http://acreditat.gencat.cat

Preinscripció: Cal consultar en la web d’avaluació i acreditació de competències professionals els àmbits que es convoquen, les places que s’ofereixen i els instituts on es durà a terme el procediment.
Les persones interessades, un cop escollit l’àmbit, han d’emplenar la Sol·licitud de preinscripció i presentar la documentació justificativa (del 4 al 12 de febrer).

Més informació en aquest document, clica aquí

Pel que fa a l’Àmbit de Dependència i teleassistència es convoquen 90 places. S’hi poden presentar les persones que disposin dels requisits d’experiència professional i/o formació no formal previstos en la convocatòria.

S’adreça al personal treballador d’atenció a les persones en situació de dependència tant en domicili, institucions socials o mitjançant teleassistència (nivell 2).

Tota la informació la trobareu disponible al web d’avaluació i acreditació de competències professionals: http://acreditat.gencat.cat

Preinscripció: Cal consultar en la web d’avaluació i acreditació de competències professionals els àmbits que es convoquen, les places que s’ofereixen i els instituts on es durà a terme el procediment.
Les persones interessades, un cop escollit l’àmbit, han d’emplenar la Sol·licitud de preinscripció i presentar la documentació justificativa (del 4 al 12 de febrer).

Més informació en aquest document, clica aquí

Pel que fa a l’Àmbit del Lleure es convoquen 40 places. S’hi poden presentar les persones que disposin dels requisits d’experiència professional i/o formació no formal previstos en la convocatòria.

S’adreça a treballadors i treballadores que organitzen, dinamitzen i avaluen les activitats d’educació en el lleure dirigides a la infantesa i la joventut, en el marc de la programació general d’una organització, aplicant les tècniques específiques d’animació grupal (nivell 2) i/o que planifiquen, organitzen, gestionen i avaluen projectes d’educació en el lleure dirigits a la infantesa i la joventut en tots els seus aspectes, assumint la creació, control i dinamització de l’equip de monitors/es (nivell 3).

Tota la informació la trobareu disponible al web d’avaluació i acreditació de competències professionals: http://acreditat.gencat.cat

Preinscripció: Cal consultar en la web d’avaluació i acreditació de competències professionals els àmbits que es convoquen, les places que s’ofereixen i els instituts on es durà a terme el procediment.
Les persones interessades, un cop escollit l’àmbit, han d’emplenar la Sol·licitud de preinscripció i presentar la documentació justificativa (del 4 al 12 de febrer).

Més informació en aquest document, clica aquí

Els graduats en FP tenen un percentatge d'atur 4 vegades inferior que la mitjana de joves de Catalunya

 • En els nou mesos després de graduar-se, els graduats superiors desocupats són un 8,88% i els graduats mitjans representen un 8,13%. Molt lluny de la mitjana d’atur dels joves catalans, que se situa en el 30,4%
 • En l’àmbit industrial és on hi ha més igualtat salarial entre homes i dones, mentre que en la resta de cicles els homes cobren un sou més alt de mitjana
 • Pel que fa a l’FP dual, creix l’ocupació entre els graduats, i només un 5,90% busquen feina

Les persones graduades en cicles de formació professional a Catalunya tenen un percentatge d’atur molt inferior a la mitjana de desocupació juvenil –entre els 16 i els 24 anys-. De fet, l’atur entre els joves és gairebé 4 vegades superior a l’atur dels graduats en FP -22,27 punts per sota en els graduats mitjans i 21,52 punts menys pel que fa als graduats superiors-.

Així queda palès en l’estudi d’Inserció Laboral dels Ensenyaments Professionals 2019, un treball que analitza la situació laboral i formativa dels graduats el 2018 en ensenyaments professionals, enquestats entre sis i nou mesos després d’haver acabat els seus estudis. El treball està elaborat conjuntament pel Departament d’Educació i el Consell General de Cambres de Catalunya. Els consellers d’Educació, Josep Bargalló, i de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir El Homrani, han presentat el treball en un acte presidit per Joan Canadell, president del Consell de Cambres.

Durant la seva intervenció, Josep Bargalló ha destacat que “l’FP és una eina formativa de primera magnitud i una eina d’inserció laboral de primera magnitud. Té uns índexs d’inserció superiors a d’altres estudis, i uns índexs de qualitat pel que fa al tipus de contracte i al tipus de sou; i alhora serveixen per disminuir la bretxa salarial. Ens podem sentir orgullosos, tot i que la podem millorar i tenir encara millors resultats”.

De la seva banda, el conseller El Homrani ha citat les potencialitats de l’FP: “Perquè l’FP és clau? Per 3 variables: 1) dona respostes a les necessitats del nostre teixit productiu 2) pot fer de palanca del canvi per la model productiu, i 3) empodera les persones des de la qualificació professional per tenir les regnes de la seva vida laboral”. Els graduats en FP tenen un percentatge d'atur 4 vegades inferior que la mitjana de joves de Catalunya

Els graduats en FP tenen un percentatge d’atur 4 vegades inferior que la mitjana de joves de Catalunya

El nivell de desocupació és menor a la mitjana d’atur de Catalunya (11,60%) en tots els ensenyaments analitzats de la formació professional, excepte els programes de formació i inserció –adreçats a joves que han deixat l’educació secundària obligatòria i no segueixen estudis en el sistema educatiu-. L’atur també és menor en totes les franges d’edat, per als joves dels 16 als 19 anys és del 6,34%, i en les persones majors de 30 anys se situa en el 10,49%.

L’estudi d’inserció evidencia el creixement de la inserció en 14 de les 23 famílies professionals respecte l’any passat. Els increments més alts es donen a química (+3,79%), sanitat (+3,76%) i indústries alimentàries (+3,72%).

Més inserció i millors sous en l’àmbit industrial

Les persones graduades en cicles de formació professional de l’àmbit industrial tenen major inserció laboral i millors sous que els graduats dels altres cicles. En el sector industrial, les famílies de grau mitjà amb més inserció pertanyen al cicle d’indústries extractives (95,24%), i pel que fa al grau superior, són instal·lació i manteniment (80,06%), fabricació i mecànica (76,36%), i electricitat i electrònica (76,03%).

Si el grau d’ocupació en aquestes especialitats és superior a la resta de cicles, també ho és en referència a la remuneració econòmica. Del conjunt de graduats d’FP un 33,08% cobren més de 1.200 euros mensuals, mentre que en l’àmbit industrial el percentatge és del 57,04%. Això suposa una diferència de 24 punts. El mateix passa amb la qualitat de la contractació. Si el 31,34% dels graduats dels cicles no industrials tenen un contracte indefinit i el 53,22% ho estan a jornada complerta, en l’àmbit industrial la xifra es del 43,63% i el 74,51% respectivament.

L’estudi conclou que en el sector industrial és on hi ha més igualtat de gènere salarial en els tres nivells d’ingressos analitzats –més de 1.200 euros mensuals, entre 900 i 1.200, i per sota de 900 euros-, mentre que en la resta de cicles els homes cobren un sou més alt de mitjana.govern

govern

Major continuïtat formativa  

Una altra de les conclusions de l’estudi és que al 2019 els graduats en ensenyaments professionals tenen més inserció però també una major continuïtat formativa. Així, els alumnes que continuen estudiant suposen el 53,28%, i inclou les persones que estudien i treballen i les que exclusivament estudien, una xifra lleugerament superior a la del curs passat, que va ser del 52,5%.

La inserció laboral supera la continuïtat formativa tant en homes com en dones, fet que suposa un canvi respecte la tendència d’anys anteriors, i per tant, es redueixen les diferències de sexe en la situació dels graduats. Enguany, el percentatge de dones inserides s’incrementa 7 punts percentuals, i al mateix s’incrementa la xifra d’homes que continuen estudiant en un 4%.

Pel que fa a la formació professional dual, cal destacar que el 18,40% dels alumnes de segon curs d’FP cursen aquesta modalitat, una xifra que gairebé s’ha doblat en dos cursos –passant dels 4.302 alumnes als 7.737-. La inserció laboral és aquí més elevada tant al grau mitjà com al superior, en tos dos casos per sobre de la xifra de l’any passat.govern

govern

L’empesa de pràctiques, principal via d’obtenció de feina

Pel que fa als diferents canals per obtenir feina, es referma com primera via l’empresa on els alumnes han fet les seves pràctiques formatives, per davant de l’enviament de currículum i de la xarxa de relació personal, i esdevé el canal d’intermediació laboral més efectiu. Així, l’empresa de pràctiques ha proporcionat la feina al 27,46% dels ocupats de grau mitjà i al 25,52% dels de grau superior; mentre que la xarxa personal ho ha fet en el 18,46% dels graduats mitjans i el 17,58% dels superiors.

Com en anys anteriors, per obtenir feina, els homes depenen més que les dones dels canals que els poden prestar un suport més proper: la xarxa de relacions personals, el centre docent o l’empresa familiar. Les dones superen els homes en l’ocupació a través de canals menys assistits: l’empresa de pràctiques, la resposta a anuncis o l’enviament del currículum sense respondre a un anunci. Tot i que l’empresa de pràctiques és ja la via més efectiva, tant per a homes com per a dones, la segona via en importància és, per als homes, la xarxa personal i, per a les dones, la tramesa de currículum.

Projecte pilot de formació professional integrada

El Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i el Departament d’Educació van posar en marxa al 2019 un pla pilot per tal d’oferir Formació Professional Integrada al territori. Aquest projecte té per objectiu reforçar la presència de la formació professional arreu del país i fer-ho oferint als instituts les especialitats formatives del SOC amb més demanda i interès en una regió concreta. Territoris com La Selva, l’Alt Empordà, la Garrotxa o Terres de l’Ebre ja participen del projecte. 

Notícia publicada a: http://ensenyament.gencat.cat/ca/inici/nota-premsa/?id=382265

Oferta General QIDA

QIDA és una empresa d’atenció domiciliària, creada el 2017, per atendre a persones en situació de dependència. Som una empresa privada, però social, això vol dir que per a nosaltres és igual d’important l’impacte econòmic que l’impacte social.

Actualment QIDA compta amb més de 300 cuidadors/es a Catalunya (>50 cuidadors/es nous/ves al mes), i apostem per oferir:

 1. La màxima qualitat dels nostres cuidadors/es (<10% dels que apliquen són seleccionats)
 2. La qualitat en l’atenció i seguiment (tots/es els/les treballadors/es de QIDA són treballadors/es socials)
 3. Un model de pagament a cuidadors/es diferencial, que té per objectiu retornar a aquest col·lectiu el seu “estatus social” (es retribueix un 10-20% més als/les cuidadors/es que la competència i la quota de QIDA és un 20% menor que la competència per compensar el cost a les famílies).

Per aquest motiu sempre cerquem cuidadors/es professionals amb competències per l’atenció domiciliària a persones en situació de dependència com són, entre altres:

• Supervisió de les activitats de la vida diària,
• Control i administració de la medicació,
• Control i seguiment de l’alimentació,
• Higienes personals,
• Tasques de la llar,
• Empatia,
• Habilitats comunicatives,
• Flexibilitat i adaptabilitat,
• Planificació i organització del treball,
• Capacitat d’aprenentatge, etc.

Si esteu interessats/des podeu contactar en: hola@qida.es

O accedir al web: https://www.qida.es/es/trabaja-de-cuidador-a

Estada solidària a l’Amazònia Peruana

Cartell estada solidària

L’entitat sabadellenca Lliga dels Drets dels Pobles, està duent a terme un projecte de cooperació a la selva amazònica peruana amb la Federació Multiètnica de Comunitats del Paranapura i afluents (FEMUCOPA) com a contrapart. FEMUCOPA està formada per sis associacions que representen
90 comunitats i amb el projecte busca enfortir-les per impulsar el
desenvolupament a la zona. Mitjançant l’enfortiment comunal es volen definir propostes en educació, salut, sanejament i producció, que siguin sostenibles i acords amb la realitat amazònica i que es puguin arribar a dur a terme.

Aquestes estades solidàries ofereixen la possibilitat de formar-se, conviure i col·laborar amb les comunitats amazòniques en diversos àmbits de la vida
quotidiana.

Són estades de 14 dies per veure tota la informació clica a aquí

Accés de CFGS a Grau en Educació Infantil i/o Educació Primària

L’alumnat de cicles formatius de grau superior (CFGS) que vulgui accedir als graus en Educació Infantil i en Educació Primària ha de superar la prova d’aptitud personal (PAP).

Us recordem que el termini de matrícula de la prova d’aptitud personal (PAP) per accedir als graus en Educació Infantil i en Educació Primària de totes les universitats, públiques i privades, del sistema universitari català, és del 26 de febrer al 14 març del 2019 al portal d’accés a la universitat(https://accesuniversitat.gencat.cat).

La convocatòria ordinària de la PAP tindrà lloc el dissabte 27 d’abril 2019.

Més informació al Canal Universitats

Oferta feina: Monitors per a residència de persones amb discapacitat intel·lectiual a Vallvidrera

Busquem monitors/educadora per residència de persones amb discapacitat intel•lectual i trastorns de conducta a Vallvidrera. Diferents jornades. Imprescindible experència en el sector i titulació d’Educació Social, Integració Social, Animació Sociocultural o Auxiliar de Clínica. Interressata enviar currículum a muliaque@grupvl.es (Marila)

Oferta feina per Alemanya: TCAE, TAPSD, TASS

La Agencia de Colocación y Empleo Global Working está inmersa en un proyecto donde buscan a 30 candidatos para trabajar en el área de cuidado de personas mayores en Alemania. Los candidatos deben haber finalizado una de las siguientes formaciones:

 • Técnicos en Atención a Personas en Situación de Dependencia – TAPSD
 • Técnicos en Atención Socio sanitaria – TASS
 • Técnicos en cuidados auxiliares de Enfermería-TCAE

Como Agencia de Colocación que son, colaboran con EURES y con la Agencia Nacional de Empleo de Alemania (ZAV). Los candidatos trabajarán en AWO Nordhessen, una de las mayores organizaciones alemanas con más de 200.000 empleados y con residencias en todo el territorio alemán.

Los candidatos interesado pueden enviar su CV en el siguiente enlace: http://bit.ly/TCAE-TAPSD-TASS  

Durante la semana del 18 de marzo los candidatos interesados se entrevistarán personalmente en sus oficinas con los empleadores de AWO Nordhessen y tendrán la oportunidad de conocer a los técnicos de empleo de la Agencia Nacional de Empleo Alemana (ZAV). Por lo que el último día para recibir CVs será el 8 de marzo.

Los candidatos seleccionados comenzarán una formación intensiva y gratuita de alemán en nuestras oficinas. Esta formación comenzará el 1 de abril.

Una vez finalizada la formación en idioma, los candidatos tendrán un contrato de 3 años en Alemania en el que trabajarán como Auxiliar para el Cuidado de Personas Mayores (durante el 65% de su jornada laboral) y estudiarán una FP Dual de Técnico Especializado en Cuidado de Personas Mayores (durante el otro 35% de su jornada laboral), por lo que estarán continuamente mejorando a nivel profesional. Durante estos tres años, los candidatos tendrán un salario de 1.730 € brutos mensuales. Una vez hayan finalizado la FP Dual, ascenderán de categoría profesional y su salario será de 2.600€ brutos al mes.

En este archivo titulado Oferta empleo Alemania – Auxiliares, TAPSD, TASS podéis leer la información del proyecto

Aquí podrás ver testimonios de años anteriores:

·         Testimonios de candidatos: http://bit.ly/gwtestimonios

·         Vídeos de candidatos: http://bit.ly/videoscandidatos