PROVES ACCÉS A LA UNIVERSITAT

PAU 2020

Accés a la Universitat

Els titulats tècnics de cicles formatius de grau superior (CFGS) poden accedir a la universitat directament i sense obligació de fer cap prova. La seva nota d’accés és la qualificació mitjana obtinguda en el cicle (entre 5 i 10 punts) i té validesa indefinida.


Tanmateix, per accedir a algun estudi de grau, aquests estudiants poden considerar millorar la nota d’accés examinant-se de matèries de modalitat de batxillerat vinculades als estudis universitaris que desitgin cursar. Per això, voluntàriament, poden fer exàmens per apujar la nota d’admissió a la universitat.

Termini 2020:

Convocatòria ordinària PAU 2020

Matrícula: de divendres 15 a dimecres 27 de maig des del portal d’accés a la universitat.

Les proves d’accés a la universitat, convocatòria ordinària són el 9, 10 i 11 de juny.

Calendari PAU 2020

Pots trobar informació sobre com es realitza el càlcul de puntuacions, si cliques aquí fitxa Ribotiliana sobre les puntuació de les PAU i les PAP

PAP 2020

La matrícula de la prova d’aptitud personal (PAP) 2020 per accedir als graus d’Educació Infantil i Primària de totes les universitats, públiques i privades, és de dimarts 18 de febrer a dilluns 2 de març de 2020 des del portal d’accés a la universitat.

La convocatòria ordinària de la PAP tindrà lloc el dissabte 25 d’abril de 2020.

Convocatòria extraordinària PAP 2020

  • Matrículade divendres 26 de juny a dimecres 1 de juliol de 2020 des del portal d’accés a la universitat.
  • La convocatòria extraordinària de la PAP tindrà lloc el dijous 16 de juliol de 2020.