PROVES ACCÉS CICLES FORMATIUS

Prova accés grau mitjà

WEB Departament d’Ensenyament

CALENDARI ACCÉS GRAU MITJÀ

Correspondència entre famílies professionals:

A quins cicles puc accedir? El departament de FOL ha creat una fitxa de correspondència entre famílies professionals, clica aquí per veure la informació.

Prova accés grau superior

WEB Departament d’Ensenyament


CALENDARI ACCÈS A GRAU SUPERIOR 

El Departament d’Educació convoca la prova d’accés a cicles formatius de grau superior per a les persones que hi volen accedir però no tenen el títol de batxillerat (o equivalent a efectes d’accés).
També hi poden participar les persones que tenen un títol de tècnic/a i, en aquest cas, la superació de la prova comporta la prioritat en el procés de preinscripció respecte als tècnics/ques que no la superin.

Inscripció

La preinscripció a les proves d’accés a cicles formatius de grau superior és a partir de les 9 hores del 15 de març fins el 25 de març de 2019. La sol·licitud es presenta en el registre telemàtic a través de la pàgina web del Departament d’Educació.

Calendari

Inscripció: del 15 de març (a partir de les 9 h) fins al 25 de març de 2019
Pagament de la taxa: fins al 26 de març de 2019 (abans de les 22 h)
Presentació de la documentació al centre: del 5 al 26 d’abril de 2019 (en horari d’atenció al públic, mireu pàgina web de l’institut)
Llista provisional d’admesos i exclosos: a partir del 5 d’abril de 2019
Presentació de la documentació complementària al centre: del 8 al 29 d’abril de 2019 (en horari d’atenció al públic)
Llista definitiva d’admesos i exclosos: a partir del 30 d’abril de 2019

Prova
Part comuna: 15 de maig de 2019 a partir de les 15:30′
Part específica: 16 de maig de 2019 a partir de les 15:30′
Qualificacions provisionals: partir del 28 de maig de 2019
Qualificacions definitives i emissió de certificats: a partir de l’4 de juny de 2019.

Més informació a la fitxa elaborada pel professorat del departament de FOL: Aquí

Anuncis