PROVES ACCÉS CICLES FORMATIUS

Prova accés grau mitjà

WEB Departament d’Ensenyament

CALENDARI ACCÉS GRAU MITJÀ

Correspondència entre famílies professionals:

A quins cicles puc accedir? El departament de FOL ha creat una fitxa de correspondència entre famílies professionals, clica aquí per veure la informació.

Prova accés grau superior

WEB Departament d’Ensenyament


CALENDARI ACCÈS A GRAU SUPERIOR 

El Departament d’Educació convoca la prova d’accés a cicles formatius de grau superior per a les persones que hi volen accedir però no tenen el títol de batxillerat (o equivalent a efectes d’accés).
També hi poden participar les persones que tenen un títol de tècnic/a i, en aquest cas, la superació de la prova comporta la prioritat en el procés de preinscripció respecte als tècnics/ques que no la superin.

Inscripció:

La preinscripció a les proves d’accés a cicles formatius de grau superior és a partir de les 9 hores del 16 de març fins el 26 de març de 2020. La sol·licitud es presenta en el registre telemàtic a través de la pàgina web del Departament d’Educació.

Prova
Part comuna: 13 de maig de 2020 a partir de les 15:30′
Part específica: 14 de maig de 2020 a partir de les 15:30′
Qualificacions provisionals: partir del 26 de maig de 2020
Qualificacions definitives i emissió de certificats: a partir del 3 de juny de 2020.

Més informació a la fitxa elaborada pel professorat del departament de FOL: Aquí