Avaluació i acreditació de competències 2020

Es preveu que durant l’any 2020 es porti a terme en diversos Instituts que depenen del Departament d’Educació un nou procés d’avaluació i acreditació de les competències professionals per atendre 900 persones.

S’hi podran presentar les persones que vulguin obtenir una acreditació oficial i disposin dels requisits d’experiència professional i/o de formació no formal en diferents àmbits.

  • Per més informació sobre els àmbits a avaluar i a acreditar clica aquí
  • Titulacions que condueixen a l’habilitació per exercir professions regulades, clica aquí

Pel que fa a l’Àmbit d’Acció social es convoquen 30 places. S’hi poden presentar les persones que disposin dels requisits d’experiència professional i/o formació no formal previstos en la convocatòria.

S’adreça a personal que treballa en gestionar i actuar en intervencions de promoció d’igualtat de tracte i d’oportunitats i dinamitzar l’àmbit comunitari, aplicant estratègies per a la prevenció de situacions de desigualtat o per a la resolució de conflictes entre persones, per afavorir la participació ciutadana en la comunitat.

La persona aspirant tindrà l’opció d’avaluar una o més unitats de competències en les llengües següents, que haurà de seleccionar en el moment de la preinscripció com a una opció de l’àmbit: alemany, amazic, anglès, àrab, danès, francès, italià, portuguès, punjabi, rus i xinès.

Tota la informació la trobareu disponible al web d’avaluació i acreditació de competències professionals: http://acreditat.gencat.cat

Preinscripció: Cal consultar en la web d’avaluació i acreditació de competències professionals els àmbits que es convoquen, les places que s’ofereixen i els instituts on es durà a terme el procediment.
Les persones interessades, un cop escollit l’àmbit, han d’emplenar la Sol·licitud de preinscripció i presentar la documentació justificativa (del 4 al 12 de febrer).

Més informació en aquest document, clica aquí

Pel que fa a l’Àmbit de Dependència i teleassistència es convoquen 90 places. S’hi poden presentar les persones que disposin dels requisits d’experiència professional i/o formació no formal previstos en la convocatòria.

S’adreça al personal treballador d’atenció a les persones en situació de dependència tant en domicili, institucions socials o mitjançant teleassistència (nivell 2).

Tota la informació la trobareu disponible al web d’avaluació i acreditació de competències professionals: http://acreditat.gencat.cat

Preinscripció: Cal consultar en la web d’avaluació i acreditació de competències professionals els àmbits que es convoquen, les places que s’ofereixen i els instituts on es durà a terme el procediment.
Les persones interessades, un cop escollit l’àmbit, han d’emplenar la Sol·licitud de preinscripció i presentar la documentació justificativa (del 4 al 12 de febrer).

Més informació en aquest document, clica aquí

Pel que fa a l’Àmbit del Lleure es convoquen 40 places. S’hi poden presentar les persones que disposin dels requisits d’experiència professional i/o formació no formal previstos en la convocatòria.

S’adreça a treballadors i treballadores que organitzen, dinamitzen i avaluen les activitats d’educació en el lleure dirigides a la infantesa i la joventut, en el marc de la programació general d’una organització, aplicant les tècniques específiques d’animació grupal (nivell 2) i/o que planifiquen, organitzen, gestionen i avaluen projectes d’educació en el lleure dirigits a la infantesa i la joventut en tots els seus aspectes, assumint la creació, control i dinamització de l’equip de monitors/es (nivell 3).

Tota la informació la trobareu disponible al web d’avaluació i acreditació de competències professionals: http://acreditat.gencat.cat

Preinscripció: Cal consultar en la web d’avaluació i acreditació de competències professionals els àmbits que es convoquen, les places que s’ofereixen i els instituts on es durà a terme el procediment.
Les persones interessades, un cop escollit l’àmbit, han d’emplenar la Sol·licitud de preinscripció i presentar la documentació justificativa (del 4 al 12 de febrer).

Més informació en aquest document, clica aquí